Montované bazény:

Ponúkame viac druhov montovaných bazénov, ktorých steny tvorí upravený pozinkovaný plech. Vnútorná časť bazénu je vystlaná fóliou z mäkkého PVC. Tieto bazény sú prevažne nadzemné.

Plastové bazény:

Sú to vysokokvalitné celoplastové bazény dovezené priamo na miesto určenia, ktoré sa osadia do vopred stavebne pripravenej jamy. Nasleduje montáž komponentov, obbetónovanie plastovej vane a kompletizácia bazéna.

Pofóliované bazény:

Patria do skupiny najkvalitnejších bazénov z hľadiska dlhodobého užívania, ale aj pracne najnáročnejších. Sú to bazény, ktoré vyžadujú presnú stavebnú prípravu, ktorá končí ich pofóliovaním vysokokvalitnou fóliou ALKORPLAN. Fólia je dodávaná v rôznych farbách.