• Pracovný výkop jamy pre budúci bazén je potrebný vykonať hlbší o hrúbku štrkového násypu plus podkladnej betonovej platne. Šírka výkopu musí byť väčšia o hrúbku bočnej steny bazéna plus manipulačny priestor.
  • Do dna výkopovej jamy osadiť odtokovú armatúru z budúcej dnovej vpuste bazéna a vystlať dno jamy štrkovým násypom.
  • Vybetónovať železobetónovú platňu s prípravou na zvislé prepojenie bočných stien bazéna.
  • V stenách bazéna vynechať príslušné otvory na bazénovú technológiu (skimer, trisky, osvetlenie, protiprúd ...).
  • Do pripravených otvorov osadiť technologické súčasti a celú vnútornú plochu bazéna povrchovo upraviť. Povrch musí byť maximálne hladký.
  • V prípade osadenia osvetlenia, protiprúdu, resp. iných elekrických súčastí do bazéna je potrebné priviesť múrom resp. iným cestou ovladací kábel k rozvodnej skrini
  • Montážnu šachtu je potrebné umiestniť čo najbližšie k stene bazéna.